برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی (23919 مشاهده)
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (23642 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (19203 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (19021 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (17305 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (15982 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (15969 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (15803 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (15715 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (15629 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (15422 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (15290 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (15045 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (14850 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (14660 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (14121 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (13728 مشاهده)
ویژگی‌های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی (13204 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (12896 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (12672 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (12614 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (12507 مشاهده)
بررسی و مقایسه تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت (12329 مشاهده)
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران (12250 مشاهده)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (11861 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (51802 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (22001 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (20457 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (17074 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (14953 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (14493 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (12864 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (11976 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (11937 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (11472 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (11046 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (10657 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (10389 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10381 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (9772 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (9528 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (9450 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (8857 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (8663 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (8009 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (8001 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7987 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (7929 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (7387 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (7244 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 50301 بازدید)
اهداف ( 47266 بازدید)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 18822 بازدید)
شناسنامۀ نشریه ( 12281 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 10313 بازدید)
اطلاعات تماس (لطفاً از بخش تبادل پیام سامانه استفاده کنید) ( 10227 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7239 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 6767 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 6661 بازدید)
فراخوان ( 6588 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 6531 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 6440 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 6399 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 6108 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 6088 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 6080 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 5936 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 5869 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 5719 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 5614 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 5510 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 5236 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 5160 بازدید)
نتایج اولیه داوری مسابقه مقاله نویسی ( 3444 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس (لطفاً از بخش تبادل پیام سامانه استفاده کنید) ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 1069 چاپ)
اطلاعات تماس (لطفاً از بخش تبادل پیام سامانه استفاده کنید) ( 889 چاپ)
اهداف ( 854 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 840 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 799 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 730 چاپ)
فراخوان ( 724 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 686 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 650 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 623 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 467 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 463 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 457 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 435 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 408 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 378 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 354 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 352 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 346 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 342 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 337 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 333 چاپ)
شناسنامۀ نشریه ( 326 چاپ)
    ... آمار بیشتر