برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (20522 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (15833 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (14659 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (12402 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (11996 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (11949 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (11925 مشاهده)
مقایسه ی هوش معنوی و سلامت روانی مادران دارای کودکان ناشنوا، نابینا و عادی (11552 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (11488 مشاهده)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (11296 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (11152 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (11146 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (11000 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (10960 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (10749 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10419 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر (10262 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (10164 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (10042 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (9800 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (9455 مشاهده)
آمادگی جسمانی وابسته به سلامت در دانش آموزان کم توان ذهنی (9344 مشاهده)
ویژگی های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (9178 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (9138 مشاهده)
دسترسی به برنامه درسی عمومی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (9137 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (15785 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (11048 دریافت)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (10047 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (9119 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (8419 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (8285 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (8191 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (8178 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (7053 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (6776 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (6741 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (6551 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (6380 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (6261 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (6102 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (6021 دریافت)
خانواده و کودک با نیاز ویژه (تبیین نقش قبل از تولد و بعد از تولد) (5994 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (5871 دریافت)
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی (5867 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (5569 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (5548 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (5533 دریافت)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (5291 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (5051 دریافت)
پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی (4955 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( 44867 بازدید)
اهداف ( 42308 بازدید)
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 12019 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 7421 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7415 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6271 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 6252 بازدید)
اطلاعات تماس ( 5592 بازدید)
فراخوان ( 2902 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 2843 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 2802 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 2497 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 1868 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 1738 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 1690 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 1633 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 1564 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 1545 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 1452 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 1203 بازدید)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 1187 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 1161 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 1155 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 942 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 701 چاپ)
اطلاعات تماس ( 575 چاپ)
اهداف ( 556 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( 537 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 511 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 508 چاپ)
فراخوان ( 456 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 424 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 405 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 268 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 220 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 199 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 198 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 171 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 147 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 128 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 110 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 101 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 93 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 89 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 87 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 81 چاپ)
مسابقه مقاله نویسی ( 70 چاپ)
    ... آمار بیشتر