شناسنامۀ نشریه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/13 | 

    

صاحب امتیاز :   سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

مدیر مسئول:  دکتر سید جواد حسینی 

سردبیر: دکتر محمد کمالی
مدیر داخلی: 
دکتر اسماعیل برقی
دبیر تحریریه و مدیر سامانه: دکتر امیرعباس ابراهیمی


مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۱۳۷۲/۳/۱  - به صورت دوماهنامه ۱۶۲۲۱-  ۱۳۹۴/۱۱/۵

مجوز درجۀ «علمی» از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور : ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۹۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۹


دفعات مشاهده: 13207 بار   |   دفعات چاپ: 411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر