برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (18959 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (14387 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (12471 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (10543 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (10491 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (10152 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (9604 مشاهده)
مقایسه ی هوش معنوی و سلامت روانی مادران دارای کودکان ناشنوا، نابینا و عادی (9473 مشاهده)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (9141 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (9137 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (8870 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (8783 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (8752 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (8631 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (8587 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر (8477 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (8424 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (8079 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (8030 مشاهده)
دسترسی به برنامه درسی عمومی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه (7848 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (7712 مشاهده)
تاثیر آموزش با شیوه بداهه پردازی بر مهارت های نگارشی کودکان آسیب دیده شنوایی (7627 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7542 مشاهده)
آمادگی جسمانی وابسته به سلامت در دانش آموزان کم توان ذهنی (7473 مشاهده)
بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی (7431 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (7099 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (5314 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (4994 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (4789 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (4664 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (4584 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (4123 دریافت)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (4031 دریافت)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (4014 دریافت)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (3941 دریافت)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (3872 دریافت)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (3827 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (3816 دریافت)
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی (3664 دریافت)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (3577 دریافت)
پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی (3525 دریافت)
تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان (3462 دریافت)
مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج (3434 دریافت)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (3425 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (3397 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (3186 دریافت)
بررسی مولفه های روان نژندی در والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و عادی شهر تبریز (3159 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (3154 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (3068 دریافت)
مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (3030 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( 43240 بازدید)
اهداف ( 40497 بازدید)
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 9245 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6159 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 6159 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6037 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 4709 بازدید)
اطلاعات تماس ( 4329 بازدید)
فراخوان ( 2172 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 2132 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 2028 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 1781 بازدید)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 973 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 906 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 804 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 794 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 659 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 557 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 532 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 504 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 232 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 230 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 36 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ( 580 چاپ)
اطلاعات تماس ( 470 چاپ)
اهداف ( 447 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( 442 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 429 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 411 چاپ)
فراخوان ( 377 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 351 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 333 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 179 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 134 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 109 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 85 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 79 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 60 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 53 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 30 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 26 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 23 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 6 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 6 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 5 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان آموزش و پرورش استثنايي / نشريه تعليم و تربيت استثنايي  می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

©  All Rights Reserved  Special Education Organization / exceptional education

Designed & Developed by : Yektaweb