برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (25045 مشاهده)
مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی (25018 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (20935 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (20425 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (19313 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (17605 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (17458 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (17401 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (17361 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (17062 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (17055 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (16816 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (16371 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (16150 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (16127 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (15763 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (15146 مشاهده)
ویژگی‌های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی (14597 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (14347 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (14098 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (14037 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (13740 مشاهده)
بررسی و مقایسه تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت (13676 مشاهده)
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران (13579 مشاهده)
برنامه‌درسی کارکردی برای دانش‌آموزان کم توان ذهنی (13512 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (51826 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (22010 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (20463 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (17078 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (14956 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (14503 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (12866 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (11984 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (11949 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (11479 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (11050 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (10660 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (10391 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10384 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (9776 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (9554 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (9454 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (8869 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (8665 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (8013 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (8003 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7991 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (7939 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (7391 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (7248 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 53055 بازدید)
اهداف ( 49641 بازدید)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 22414 بازدید)
شناسنامۀ نشریه ( 14964 بازدید)
اطلاعات تماس ( 12965 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 12634 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 9415 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 9015 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 8776 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 8736 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 8734 بازدید)
فراخوان ( 8627 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 8530 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 8520 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 8439 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 8279 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 8269 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 8231 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 8227 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 8090 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7642 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 7406 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 7164 بازدید)
فراخوان مقاله ( 6169 بازدید)
نظرسنجی ( 4252 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 1380 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1106 چاپ)
اهداف ( 1093 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 1040 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 1007 چاپ)
فراخوان ( 953 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 940 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 907 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 845 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 680 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 673 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 652 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 651 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 644 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 623 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 591 چاپ)
شناسنامۀ نشریه ( 570 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 566 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 566 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 556 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 547 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 547 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 545 چاپ)
    ... آمار بیشتر