فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML تعیین تاثیر تقویت حافظه شنوایی برکاهش اختلال دیکته در زمینه ابعاد شنوایی (حافظه شنوایی،حساسیت شنیداری،آموزشی) - منتشرشده در 1401/2/25
بهروز طیبی* ، علی رستمی
XML تعیین تاثیرتقویت حافظه بینایی برکاهش اختلال دیکته در زمینه حافظه بینایی، دقت،نارسانویسی - منتشرشده در 1401/2/25
بهروز طیبی* ، علی رستمی
XML تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی تاب آوری ویژه مادران دارای فرزند با اختلال فلج مغزی - پذیرفته شده در 1401/1/23
خدیجه محمدی*، پریسا تجلی، افسانه قنبری پناه
XML اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات روانشناختی و خود تعیین گری در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - پذیرفته شده در 1401/1/20
شیدا اسلامی*
XML اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر مهارت‌های ارتباطی و عملکرد خانواده در زوجین دارای فرزند معلول (کم‌توان) - پذیرفته شده در 1401/2/10
مهدیه خباززاده یزدی* ، محسن سعیدمنش ، فرنگیس دمهری
XML تبیین تجارب زیسته مربیان مراکز اختلال یادگیری از چالش های تغییر آموزش حضوری به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا - پذیرفته شده در 1401/2/10
فریده حمیدی*، حدیثه الهامی، رضا ولی زاده
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به معلم بر بی انضباطی دانشآموزان و تعامل معلم-دانش‌آموزان - پذیرفته شده در 1401/1/28
فاطمه اویسی فرد، ناصر ناستی زایی*
XML بررسی نقش واسطه گری کارکردهای اجرایی در رابطه بین مهارت های حرکتی ظریف و مهارت خواندن در دانش آموزان دارای اختلال خواندن - پذیرفته شده در 1400/12/16
ایوب همتی ، شهرام مامی* ، وحید احمدی
XML مقایسه ذهن آگاهی و سرسختی روانشناختی مادران فرزندان ۱۲-۷ سال نابینا و ناشنوای شهر خرم‌آباد - پذیرفته شده در 1400/12/11
عزت اله قدم پور ، حافظ پادروند* ، مسلم قبادیان ، میثم صادقی ، اکبر رضایی فرد
XML اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری - پذیرفته شده در 1401/1/14
عزت اله قدم پور ، فاطمه قاسم زاده ، حافظ پادروند* ، کبری عالی پور
XML ذهن‌آگاهی در کودکان با اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی - پذیرفته شده در 1401/2/24
طاهره نجفی فرد ، مرضیه غلامی* ، صاحب یوسفی ، سعید عباسی
XML نقش تمرینات تناسب‌اندام و هوازی در کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان و حساب نارسا - پذیرفته شده در 1400/12/16
سیده طیبه موسوی ، حسن عشایری* ، مهناز استکی ، سمیرا وکیلی