فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML اثربخشی آموزش والدگری به مادران دارای کودک با ناتوانی هوشی بر افزایش کارکردهای اجرایی (توجه، بازداری و حافظه فعال) و کاهش مشکلات رفتاری این کودکان - پذیرفته شده در 1401/11/1
علی اکبر ارجمندنیا* ، شیرین مجاور ، صدیقه رستمی، محمود درستی
XML تأثیر ترکیب بازی‌درمانی گروهی با نقاشی بر مشکلات درون‌سازی و برون‌سازی شده کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی - پذیرفته شده در 1401/10/13
سمیه محمدی کشکا* ، عباس ابوالقاسمی ، سید موسی کافی ماسوله
XML نقش همکاری مشترک، دیدگاه خانواده و شبکه‌های حمایتی برای دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی - پذیرفته شده در 1401/8/14
محمد عاشوری*
XML ارزیابی دیدگاه والدین برای واکسینه کردن کودکان استثنایی در برابر کرونا ویروس - پذیرفته شده در 1401/9/1
عباسعلی حسین خانزاده* ، ساناز حسینی
XML اثربخشی آموزش والدگری ذهن آگاهانه بر دشواری در تنظیم هیجان و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - پذیرفته شده در 1401/10/13
الهام رشیدیه ، بهرام اصل فتاحی*
XML اثربخشی بازی درمانی به شیوه تراپلی بر اضطراب کودک با والد - پذیرفته شده در 1401/11/1
الهه ذکایی آشتیانی* ، سیامک سامانی ، نادره سهرابی ، بنفشه امیدوار
XML تأثیر آموزش راهبردهای سبک اسناددهی مثبت بر انگیزش خواندن درکودکان نارساخوان - پذیرفته شده در 1401/9/22
عباسعلی حسین‌خانزاده* ، نیوشا میهن‌دوست ، موسی کافی
XML مقایسه نشخوارفکری و اضطراب در مادران دانش‌آموزان با و بدون نیازهای ویژه در دوران همه‌گیری کووید -19 - پذیرفته شده در 1401/8/15
فاطمه ایلاتی زاده* ، ایرج شاکری نیا، عباسعلی حسین خانزاده
XML مطالعه تحلیلی انتقادی رویکردهای مختلف در درمان اضطراب 3 تا 19 ساله‌ها - پذیرفته شده در 1401/9/1
عباسعلی حسین خانزاده* ، حکیمه خیری
XML تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی تاب آوری ویژه مادران دارای فرزند با اختلال فلج مغزی - منتشرشده در 1401/1/23
خدیجه محمدی*، پریسا تجلی، افسانه قنبری پناه
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به معلم بر بی انضباطی دانشآموزان و تعامل معلم-دانش‌آموزان - منتشرشده در 1401/1/28
فاطمه اویسی فرد، ناصر ناستی زایی*
XML اثربخشی برنامه روان-آموزشگری زوجی مبتنی بر روش گاتمن بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی خانوادگی والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - پذیرفته شده در 1401/10/27
راحله صادقی* ، احمدرضا کیانی ، مهدیه مرادی پور ، زهرا نفر
XML بررسی نقش واسطه گری کارکردهای اجرایی در رابطه بین مهارت های حرکتی ظریف و مهارت خواندن در دانش آموزان دارای اختلال خواندن - منتشرشده در 1400/12/16
ایوب همتی ، شهرام مامی* ، وحید احمدی
XML اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر انگیزش تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری - منتشرشده در 1401/1/14
عزت اله قدم پور ، فاطمه قاسم زاده ، حافظ پادروند* ، کبری عالی پور
XML بررسی اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ایی مبتنی بر حافظه در بهبود حافظه فعال و توجه پایدار دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری - پذیرفته شده در 1401/10/27
صغرا اکبری چرمهینی* ، مهوش ذوالقرنین، مهدیه سبزی
XML اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی والدین دارای فرزند کم توان ذهنی - پذیرفته شده در 1401/11/5
سید مجتبی عقیلی* ، آرزو اصغری ، سعیده اقبالی ، میترا نمازی
XML ذهن‌آگاهی در کودکان با اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی - منتشرشده در 1401/2/24
طاهره نجفی فرد ، مرضیه غلامی* ، صاحب یوسفی ، سعید عباسی
XML نقش تمرینات تناسب‌اندام و هوازی در کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان و حساب نارسا - منتشرشده در 1400/12/16
سیده طیبه موسوی ، حسن عشایری* ، مهناز استکی ، سمیرا وکیلی