برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی (24270 مشاهده)
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (24115 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (19811 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (19544 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (18151 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (16561 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (16515 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (16454 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (16321 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (16136 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (16073 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (15810 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (15483 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (15288 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (15172 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (14691 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (14205 مشاهده)
ویژگی‌های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی (13710 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (13375 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (13130 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (13129 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (12989 مشاهده)
بررسی و مقایسه تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت (12833 مشاهده)
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران (12686 مشاهده)
برنامه ی درسی مبتنی بر گردش علمی مجازی (‏VFT‏): توسعه ی فرصت های شغلی برای دانش آموزان ‏با ناتوانی (12291 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (51810 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (22006 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (20459 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (17075 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (14955 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (14494 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (12866 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (11979 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (11943 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (11475 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (11049 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (10658 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (10390 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10382 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (9773 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (9535 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (9450 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (8862 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (8663 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (8010 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (8003 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7990 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (7930 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (7387 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (7247 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 51183 بازدید)
اهداف ( 47964 بازدید)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 19884 بازدید)
شناسنامۀ نشریه ( 13019 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 10931 بازدید)
اطلاعات تماس ( 10891 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 7465 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7365 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 7213 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 7135 بازدید)
فراخوان ( 7123 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 7096 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 6960 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 6816 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 6644 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 6641 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 6638 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 6567 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 6404 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 6342 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 6206 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 5859 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 5666 بازدید)
نتایج اولیه داوری مسابقه مقاله نویسی ( 3615 بازدید)
فراخوان مقاله ( 3351 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 1136 چاپ)
اطلاعات تماس ( 936 چاپ)
اهداف ( 911 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 887 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 842 چاپ)
فراخوان ( 783 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 780 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 739 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 693 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 633 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 514 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 514 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 498 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 486 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 460 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 428 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 401 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 399 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 397 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 393 چاپ)
شناسنامۀ نشریه ( 392 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 388 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 386 چاپ)
    ... آمار بیشتر