برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی (24119 مشاهده)
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (23917 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (19594 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (19297 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (17854 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (16313 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (16282 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (16209 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (16049 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (15931 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (15812 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (15568 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (15310 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (15101 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (14965 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (14446 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (14003 مشاهده)
ویژگی‌های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی (13470 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (13146 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (12964 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (12904 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (12783 مشاهده)
بررسی و مقایسه تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت (12638 مشاهده)
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران (12499 مشاهده)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (12079 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (51808 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (22006 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (20458 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (17074 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (14954 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (14494 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (12866 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (11979 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (11943 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (11475 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (11048 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (10657 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (10390 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10382 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (9772 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (9534 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (9450 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (8862 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (8663 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (8009 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (8002 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7988 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (7930 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (7387 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (7247 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 50773 بازدید)
اهداف ( 47645 بازدید)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 19530 بازدید)
شناسنامۀ نشریه ( 12666 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 10620 بازدید)
اطلاعات تماس ( 10585 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7328 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 7082 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 6902 بازدید)
فراخوان ( 6839 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 6831 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 6720 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 6681 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 6436 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 6348 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 6344 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 6261 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 6191 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 6037 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 5961 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 5818 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 5564 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 5394 بازدید)
نتایج اولیه داوری مسابقه مقاله نویسی ( 3547 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 1107 چاپ)
اطلاعات تماس ( 913 چاپ)
اهداف ( 882 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 864 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 822 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 756 چاپ)
فراخوان ( 754 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 715 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 673 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 630 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 491 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 490 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 478 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 461 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 436 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 407 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 380 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 377 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 370 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 365 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 365 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 363 چاپ)
شناسنامۀ نشریه ( 350 چاپ)
    ... آمار بیشتر