برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (24965 مشاهده)
مقایسه هوش هیجانی در سه گروه نابینا، کم‌بینا و عادی (24949 مشاهده)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (20841 مشاهده)
در آمدی بر طراحی بازی­های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی درحیطه اختلالات ویژه یادگیری (20357 مشاهده)
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (19187 مشاهده)
تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی (17527 مشاهده)
فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش و یادگیری (17395 مشاهده)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (17319 مشاهده)
کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم (17279 مشاهده)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (16998 مشاهده)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (16989 مشاهده)
مقایسه عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی (16749 مشاهده)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (16291 مشاهده)
آسیب حرکتی در نارساخوانی: تاثیر اختلال‏های توجه (16086 مشاهده)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (16030 مشاهده)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (15686 مشاهده)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (15066 مشاهده)
ویژگی‌های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال کم‌توجهی/بیش‌فعالی (14522 مشاهده)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (14272 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان (14019 مشاهده)
اثربخشی معلمان کلاس های عادی بر فرایند آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن (13967 مشاهده)
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (13667 مشاهده)
بررسی و مقایسه تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان معلول جسمی – حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت (13595 مشاهده)
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی شهر تهران (13509 مشاهده)
برنامه‌درسی کارکردی برای دانش‌آموزان کم توان ذهنی (13369 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (51824 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (22008 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (20463 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (17077 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (14956 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (14502 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (12866 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (11983 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (11948 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (11478 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (11050 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (10659 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (10391 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (10384 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (9776 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (9553 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (9452 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (8868 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (8664 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (8013 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (8003 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7991 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (7937 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (7390 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (7248 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 52903 بازدید)
اهداف ( 49524 بازدید)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 22160 بازدید)
شناسنامۀ نشریه ( 14816 بازدید)
اطلاعات تماس ( 12760 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 12502 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 9227 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 8879 بازدید)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 8646 بازدید)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 8623 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 8604 بازدید)
فراخوان ( 8516 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 8402 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 8345 بازدید)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 8331 بازدید)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 8147 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 8122 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 8120 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 8105 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 7959 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7617 بازدید)
ملاحظات اخلاقی ( 7295 بازدید)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 7055 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5955 بازدید)
نظرسنجی ( 4110 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 62 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 61 ارسال)
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 61 ارسال)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 60 ارسال)
اطلاعات تماس ( 59 ارسال)
اهداف ( 54 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شیوۀ نگارش مقاله برای نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی ( 1364 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1091 چاپ)
اهداف ( 1078 چاپ)
تعلیم و تربیت استثنایی ( J Except Educ) ( 1026 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 992 چاپ)
فراخوان ( 938 چاپ)
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون ( 924 چاپ)
در خصوص ویرایش مشخصات کاربری کاربران ( 892 چاپ)
دریافت اطلاعات مقالات من ( 830 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه ( 666 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه ( 659 چاپ)
راهنمای ارسال و پیگیری مقالات ( 651 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 136 نشریه ( 638 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 139 نشریه ( 628 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 140 نشریه ( 606 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 143 نشریه ( 574 چاپ)
شناسنامۀ نشریه ( 554 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 141 نشریه ( 550 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه ( 549 چاپ)
ملاحظات اخلاقی ( 541 چاپ)
درخواست تکمیل مشخصات در پرونده مقالات چاپ شده یا نشده توسط نویسندگان مقالات ( 532 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 142 نشریه ( 531 چاپ)
انتشار الکترونیک شماره 145 نشریه ( 526 چاپ)
    ... آمار بیشتر