پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقایسه سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دارای مشکلات یادگیری و دانش آموزان پسر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا
حسن رضایی جمالویی، عباس ابوالقاسمی ، محمد نریمانی، عادل زاهد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه‌ ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی مادران با و بدون فرزند آسیب دیده شنوایی
خانم ناهید مظفری نیا، آقای رضا گرجی ، خانم منیره گرجی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی کارکردی بر پرخاشگری و رفتارهای تکلیف‌مدار دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی دارای رفتارهای پرخاشگرانه
سیدمحمدصبور ابراهیمی ، باقر غباری بناب، آرام ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی تمرین بازی‌های حرکتیِ اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان چندمعلولیتی: یک مطالعه تک آزمودنی
حسن کریمی ، حکیمه محمودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه‌ ‌تنیدگی ‌والدگری و مهارت حل‌ مشکل‌ خانواده در مادران دانش‌آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه
لیلا بریری ، معصومه پیرعلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش بازی‌های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری ‌ـ ‌تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری
کاظم برزگر بفرویی ، مرضیه میرجلیلی، اعظم شیرجهانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی
حمید اسدی ، فریبا یزدخواستی، ثریا حسینی رضی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استیگما (داغ اجتماعی) در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم
صدیقه رضایی دهنوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue