پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مروری بر راهنمای طبقه‌بندی و تشخیصی سلامت روان و اختلالات تحولی دوران نوزادی و ابتدای کودکی
دکتر الهام توکلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مداخله‌ زودهنگام برای افراد دیرآموز در دوره پیش دبستانی
حسن کریمی ، غفور صبوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا
الهه نیلی ، محمود کاظمی، محسن امیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML فراگیرسازی کودکان با نیازهای ویژه در دوران پیش از دبستان
کارشناس ارشد طاهره السادات هندی، دکتر ساحل همتی گرکانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML فناوری‌های پوشیدنی برای افراد آسیب دیده بینایی: معرفی دستگاه هوروس
اسماعیل زارعی زوارکی، زبیح اله اللهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عملکرد شناختی در کودکان و نوجوانان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
سارا یزدانی ، محسن فروغی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue