پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی وضعیت دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی در مدارس استثنایی استان مازندران
نغمه اثباتی ، حسن عظیمی اوریمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روش مجازی (مبتنی بر وب) رویکرد نوین روحیه‌ی کارآفرینی برای افراد با ناتوانی جسمی - حرکتی
مریم مهدوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نورون های آینه ای و نقش آن درتقلید و نظریه ی ذهن در کودکان طیف اتیسم
سحر نصر آزادانی ، امیر قمرانی، احمد یار محمدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اختلال نارساخوانی بریل در دانش آموزان دارای آسیب بینایی
احمد قره خانی ، حمزه اکبری، مهناز اکبرنیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش پاسخ محور (PRT) در کودکان با اختلال طیف اتیسم
دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی ، بهناز رجبی شمامی، حجت اله حقگو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آشنایی با دستگاه های ورودی و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی
آناهیتا خضری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue