پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML آشنایی با اسکیزوفرنی کودکان (74تا 77-9-102-1389)
مهرناز کمیجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML 9 راهکار درباره پیشگیری از قلدری (68تا 73-8-102-1389)
راحله دادگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML رابطه دوزبانگی و اختلال های گفتار و زبان (62تا 67-7-102-1389)
لیلا فباضی بارجینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مشکلات رفتاری در کودکان با نشانگان داون (55تا 61-6-102-1389)
لیلا اکرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقش موسیقی در افزایش سلامت روانی کودکان با ناتوانی هوشی (48تا 54-5-102-1389)
امیر قمرانی ، ناهید سرلک، مریم شریعتی، مژگان رسولیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML کودکان دارای آسیب شنوایی و دیگر کم توانی ها (33تا 47-4-102-1389)
امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تدریس ساخت دار راهبردهایی برای حمایت از دانش آموزان درخودمانده (25تا 32-3-102-1389)
هادی زرافشان ، اکرم ارسلانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اختلال های یادگیری غیر کلامی (13تا 24-2-102-1389)
همایون هارون رشیدی ، فهیمه جاهدیان پور، الهام عبده پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی میزان شیوع مشکلات یادگیری در دانش آموزان پایه های دوم تا پنجم دوره ابتدایی استان گیلان (3تا 12-1-102-1389)
فریده میاه نهری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue