جلد 2، شماره 160 - ( 4-1399 )                   شماره 160 صفحات 37-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

AMIRIMAJED M, GHANBARIPANA A. Structural Equation Modeling Approach in Explaining the Impact of Job Stress with Mediation of Job Motivation on Psychological Well-Being of Instructors in Specific Learning Disorder Centers. J Except Educ. 2020; 2 (160) :37-50
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-1475-fa.html
محمودپور آزیتا، امیری مجد مجتبی، قنبری پناه افسانه. رویکرد الگویابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر فشار شغلی با میانجی‌گری اشتیاق شغلی بر بهزیستی روان‌شناختی مــربیان مـراکز اختلال‌ یادگـیری ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی. 1399; 2 (160) :37-50

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-1475-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
2- دانشیار گروه روانشناسی، واحد ابهر دانشگاه آزاد اسلامی ،ابهر، ایران ، oor77@yahoo.com
3- استاد یار گروه تربیت و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ،ایران
چکیده:   (301 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی در تبیین فشار شغلی با میانجی‌‌گری اشتیاق شغلی بر بهزیستی روانشناختی مربیان مراکز اختلالهای یادگیری ویژه بود.
روش: این پژوهش از نوع الگویابی معادلات ساختاری و جامعۀ آماری آن شامل تمام مربیان مشغول فعالیت در «مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژۀ یادگیری» تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در سال تحصیلی 1398-1397 بود که از بین آنها 1030 نفر به روش نمونهگیری غیرتصادفی و داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش فرم کوتاه پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف (1989)، پرسشنامۀ فشار شغلی اورلی و گیردانو (1980)، پرسشنامۀ اشتیاق شغلی شــوفلی و سـالانوا (2001 ) بودند. دادههــا با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرمافزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفت.
یافتهها: فشار شغلی بهطور مستقیم موجب کاهش بهزیستی روانشناختی مربیان مراکز اختلال یادگیری ویژه، و بهطور غیرمستقیم، از طریق افزایش اشتیاق شغلی موجب تعدیل میزان بهزیستی روانشناختی مربیان میشود (05/0 >P).
نتیجهگیری: این پژوهش رابطۀ منفی بین فشار شغلی و بهزیستی روانشناختی، و رابطۀ مثبت بین فشار شغلی و اشتیاق شغلی را تأیید میکند. بنابراین، شایسته است با استفاده از نتایج این پژوهش و کاربست آن در برنامهریزی ستادی و استانی، تعارضات موجود را شناسایی و با استفاده از رویکرد بومنگر جهت بهبود شرایط بهزیستی روانشناختی مربیان این مراکز اقدام نمود.
متن کامل [PDF 918 kb]   (80 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: مشکلات يادگيري
دریافت: 1398/9/18 | ویرایش نهایی: 1399/10/14 | پذیرش: 1399/2/16 | انتشار: 1399/4/1 | انتشار الکترونیک: 1399/4/1

ارسال پیام به نویسنده مسئول