جلد 6، شماره 178 - ( 12-1402 )                   شماره 178 صفحات 94-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sahrakar S, Ghodratee S, Bazzazian S. The effectiveness of mindfulness in executive functions and cognitive regulation of emotion in students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. J Except Educ 2024; 6 (178) : 6
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2644-fa.html
صحراکار سهیلا، قدرتی سیما، بزازیان سعیده. اثربخشی ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و نظم‌جویی شناختی هیجان دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. تعلیم و تربیت استثنایی. 1402; 6 (178) :82-94

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2644-fa.html


1- آموزش و پرورش ، ss111126@yahoo.com
2- دانشگاه تهران غرب
چکیده:   (349 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یک اختلال عصبی تحولی مزمن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی آموزش ذهن آ گاهی در بهبود کارکردهای اجرایی و نظم جویی شناختی هیجان دانش آموزان با این اختلال بود.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود که تخصیص آزمودنی ها به 2 گروه
به صورت تصادفی انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی پسر ) 10 تا 12 ساله( شهرستان بندرانزلی با اختلال
نارسایی توجه/بیش فعالی بودند؛ که به روش نمونه گیری در دسترس و از طریق مقیاس درجه بندی اختلال نارسایی توجه/
بیش فعالی، 32 دانش آموز با این اختلال که واجد ملاک های ورود بودند، انتخاب شدند که به صورت تصادفی، 16 نفر
در گروه آزمایشی و 16 نفر در گروه گواه جا گماری شدند و از نظر سن و مرتبه تحصیلی نیز همتاسازی شدند. ابزار پژوهش
برای سنجش کارکردهای اجرایی، پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف بود؛ و برای سنجش نظم جویی شناختی هیجان،
از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کریج استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیره )مانکووا( و نرم افزار spss27 استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حا کی از تأیید اثربخشی مداخله ذهن آ گاهی بر مؤلفه های کارکردهای اجرایی بود ) 05 / .)p>0
همچنین اثربخشی مداخله بر 4 مؤلفه از نظم جویی شناختی هیجان تأیید شد ) 05 / p>0 (. مداخله ذهن آ گاهی موجب
افزایش معنادار در میزان تمرکز مثبت، ارزیابی مثبت و دیدگاه گیری شد و همچنین موجب کاهش معنا داری در میزان
فاجعه سازی گردید.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مداخلات ذهن آ گاهی بر مؤلفه های کارکردهای اجرایی و نظم جویی
شناختی هیجان دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تأثیرگذار است.
 
شماره‌ی مقاله: 6
متن کامل [PDF 316 kb]   (122 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: عمومي
دریافت: 1402/5/13 | ویرایش نهایی: 1402/12/27 | پذیرش: 1402/8/9 | انتشار: 1402/12/27 | انتشار الکترونیک: 1402/12/27

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.