جلد 2، شماره 168 - ( 4-1401 )                   شماره 168 صفحات 20-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mojaver S, sakhtemani F, mohammadi Feizabadi A. The effectiveness of painting therapy on anxiety and oppositional defiant disorder in children with mental retardation. J Except Educ 2022; 2 (168) :9-20
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2478-fa.html
مجاور شیرین، ساختمانی فاطمه، محمدی فیض آبادی عاطفه. اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب و اختلال نافرمانی/ مقابله ای در کودکان با کم توانی ذهنی. تعلیم و تربیت استثنایی 1401; 2 (168) :20-9

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2478-fa.html


1- دانشگاه تهران ، shirin.mojaver@ut.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (546 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تأثیر نقاشی درمانی بر اختلال اضطراب و اختلال نافرمانی/ مقابله ای در کودکان
با کم توانی ذهنی بود.
روش: این پژوهش از نوع روش نیمه آزمایشیی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری
مطالعه حاضر، شامل کودکان با کم توانی ذهنی شهر تهران بود که در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ در یکی از کلینیک های تهران،
خدمات توان بخشی دریافت می کردند. بیست نفر از افراد واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به
صورت تصادفی در دو گروه گواه ) 10 نفر ( و گروه آزمایشی ) 10 نفر ( قرار گرفتند. از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم
والدین ) ۱۹۹۷ ( استفاده شد. گروه آزمایشی 10جلسه نقاشی درمانی )هر جلسه به مدت 90 دقیقه( را به صورت گروهی
دریافت نمود و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام دوره، برای هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون اجرا
شد. داده های حاصل با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شد. مقادیر احتمال
کمتر از ۰۵ / ۰ از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج داده های پژوهش نشان داد که نقاشی درمانی در کاهش اختلال اضطراب مؤثر است ) ۰۵ / .)p> 0
همچنین، این مداخله در کاهش اختلال نافرمانی / مقابله ای اثربخش بوده است ) ۰۵ / .)p> 0
نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده می توان گفت نقاشی درمانی، روش کارآمدی در بهبود اختلال اضطراب
و اختلال نافرمانی/ مقابله ای کودکان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر است.
 
متن کامل [PDF 271 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: كم توان ذهني
دریافت: 1401/3/30 | ویرایش نهایی: 1401/5/19 | پذیرش: 1401/4/28 | انتشار: 1401/5/19 | انتشار الکترونیک: 1401/5/19

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.