جلد 6، شماره 166 - ( 12-1400 )                   شماره 166 صفحات 27-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mostafaei paydar N, ghasemzadeh S, arjmandnia A, mojaver S, mohammadi feizabadi A. Effectiveness of therapeutic storytelling on resilience and cognitive emotion regulation children with visual impairment. J Except Educ 2022; 6 (166) :9-27
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2388-fa.html
مصطفایی پایدار نعیمه، قاسم زاده سوگند، ارجمندنیا علی اکبر، مجاور شیرین، محمدی فیض آبادی عاطفه. اثربخشی قصه‌درمانی بر تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان نابینا. تعلیم و تربیت استثنایی 1400; 6 (166) :27-9

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2388-fa.html


1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه تهران ، s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
چکیده:   (849 مشاهده)
زمینه و هدف: برای مقابله با مشکلات ناشی از آسیب های بینایی از جمله استرس، سرخوردگی و سایر مشکلات
روان شناختی و سازگاری اجتماعی و فردی، نیاز به تا ب آوری و تنظیم شناختی هیجانی است. بنابراین، هدف از پژوهش
حاضر، تأثیر آموزش قصه درمانی بر تا ب آوری و تنظیم شناختی هیجانی دانش آموزان نابینا بود.
روش: این پژوهش از نوع روش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه گواه انجام گرفت.
جامعه آماری مطالعه حاضر، شامل دانش آموزان مجتمع آموزشی نابینایان نرجس شهر تهران در سال 139۹ - 1398 بود.
30 نفر از افراد واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه کنترل ) 15 نفر ( و گروه
آزمایشی ) 15 نفر ( جایگزین شدند. گروه آزمایشی ۱۰ جلسه قصه درمانی را به صورت گروهی دریافت نمودند و گروه کنترل،
مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها، از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون ) ۲۰۰۳ ( و
تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایج ) ۲۰۰ ۶ ( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss 20 استفاده
گردید. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. مقادیر احتمال کمتر از ۰۵/ ۰ از نظر آماری
معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج داده های پژوهش نشان داد که قصه درمانی در افزایش تاب آوری ) کل(، شایستگی فردی، اعتماد به
غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی، پذیرش و تغییر در روابط، کنترل، تأثیرات معنوی مؤثر است ) ۰۵/ p> 0 (. همچنین، نتایج
پژوهش بیانگر آن بود که قصه درمانی در افزایش تنظیم شناختی هیجانی ) کل(، توجه مثبت مجدد، متمرکز بر برنامه ریزی،بازنگری و ارزیابی مجدد به صورت مثبت و در کاهش ابعادی چون خود را مقصر دانستن، نشخوار فکری، تحت نظر قرار دادن،
فاجعه آمیز تلقی کردن و مقصر دانستن دیگران اثربخش بود ) ۰۵/ .)p> 0
نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده می توان گفت، قصه درمانی روش کارآمدی در بهبود تاب آوری و بهبود تنظیم
شناختی هیجانی در دانش آموزان نابینا بود.
متن کامل [PDF 359 kb]   (292 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آسیب دیده بینایی
دریافت: 1400/8/19 | ویرایش نهایی: 1401/1/29 | پذیرش: 1400/10/26 | انتشار: 1401/1/29 | انتشار الکترونیک: 1401/1/29

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.