جلد 2، شماره 162 - ( ویژه نامه اختلالات هیجانی- رفتاری 1400 )                   شماره 162 صفحات 26-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

zaribaf Y, naseh A, rezaei S. The relationship between mother’s depressive symptoms and internalized problems of the child with mediating role of marital conflict and maternal caregiving quality. J Except Educ. 2021; 2 (162) :13-26
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2272-fa.html
زری باف یگانه، ناصح اشکان، رضائی سجاد. رابطه نشانه های افسرده وار مادر و مشکلات درون نمود کودک با نقش واسطه ای تعارض زناشویی و کیفیت مراقبت مادرانه. تعلیم و تربیت استثنایی. 1400; 2 (162) :26-13

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2272-fa.html


1- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ، ashkan.naseh@guilan.ac.ir
3- استادیار گروه روانشناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران
چکیده:   (94 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: مشکلات درون نمود مشکلاتی هستند که ماهیت درونی دارند و به شکل کناره گیری از تعاملات اجتماعی،
اضطراب و افسردگی متجلی می شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ نشانه های افسرده وار مادر و مشکلات درون نمود
کودک با نقش واسطه ای تعارض زناشویی و کیفیت مراقبت مادرانه انجام شد.
روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. آزمودنی ها مشتمل بر ۱۴۵ نفر از مادران بودند که به
صورت نمونۀ در دسترس انتخاب شدند و به سؤالات پرسشنامه های فرم کوتاه افسردگی بک ) 1961 (، فرم تجدیدنظر شدۀ
پرسشنامۀ تعارضات زناشویی )براتی و ثنایی، 1387 (، مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه )قنبری، خداپناهی، مظاهری و
لواسانی، 1390 (، سیاهۀ رفتاری کودک آخنباخ-نسخۀ والدین )آخنباخ، 1991 ( پاسخ دادند. جهت پردازش داده ها نیز از
همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون اثرات میانجی در برنامۀ ما کرو پریچر و هایز استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین نشانه های افسرده وار مادر و مشکلات درون نمود کودک، بین نشانه های افسرده وار
مادر و کیفیت مراقبت مادرانه ) 343 / r = -0 و 005 / P > 0 (، بین تعارض زناشویی و مشکلات درون نمود ) 301 / r =0 و
P> 0/005 ( و بین کیفیت مراقبت مادرانه و مشکلات درون نمود کودک ) 206 / r = -0 ( و ) 001 / P> 0 (، رابطه وجود دارد.
همچنین نتایج مشخص کرد که تعارض زناشویی در رابطۀ بین نشانه های افسرده وار مادر و مشکلات درون نمود کودک
نقش واسطه گرانه دارد ) 0001 / 0( و کیفیت مراقبت مادرانه نیز در رابطۀ بین نشانه های افسرده وار مادر و مشکلات درون نمود
کودک نقش واسطه گرانه ایفا می کند ) 0001 / .)p> 0
نتیجه گیری: آ گاهی و بهره مندی از نتایج این پژوهش کمک شایان توجهی به بهبود درک پژوهشگران و بالینگران از روابط
مادر-فرزند و عوامل اثرگذار بر تحول سلامت روانی کودکان می نماید.
 
متن کامل [PDF 314 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: اختلالات رفتاري
دریافت: 1399/10/26 | ویرایش نهایی: 1400/8/19 | پذیرش: 1400/7/6 | انتشار: 1400/8/12 | انتشار الکترونیک: 1400/8/12

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.