جلد 2، شماره 162 - ( ویژه نامه اختلالات رفتاری (در حال آماده سازی) 1400 )                   شماره 162 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shokri A. The Effectiveness of Mothers’ Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Externalizing Disorder of Aggressive Children.. J Except Educ. 2021; 2 (162)
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2258-fa.html
شکری افسانه. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مادران بر مشکلات برون نمود کودکان پرخاشگر. تعلیم و تربیت استثنایی. 1400; 2 (162)

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2258-fa.html


آموزش و پرورش ، Afsaneshokri258@gmail.com
چکیده:   (1859 مشاهده)
زمینه: ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼلات کودکان از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎری و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ مادران ﺑﻪ وﺟﻮد می آید. این مادران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻔﺎی ﻧﻘﺶ واﻟﺪیﻨﯽ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰایﺶ اﺧﺘﻼلﻫﺎی رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدک را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی مادران بر مشکلات برون­نمود کودکان انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه گواه بود. از جامعۀ دانش آموزان دختر ابتدایی شهرستان نمین نمونه­ای به تعداد 40 نفر بر اساس نمرات بالا در مقیاس پرخاشگر به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 20 نفره (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) جایگزین شدند. هر دانش‌آموزی که به این شیوه انتخاب می‌شد، مادر وی نیز به‌عنوان نمونه در تحقیق انتخاب می‌شد. از مقیاس پرخاشگری و سیاهه رﻓﺘﺎری ﻛـﻮدک برای گردآوری داده ها استفاده شد. گروه‌ آزمایشی 8 جلسه 2 ساعته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. از تحلیل کوواریانس تک­متغیری و چندمتغیری (مانکوا) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته­ها: مقادیر محاسبه‌شده نشان داد که شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی مادران در کاهش مشکلات برون­نمود درکودکان تأثیر دارد(05/0< p).
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش، روش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی را می‌توان مداخله‌ای مؤثر در کاهش مشکلات برون­نمود درکودکان، در نظرگرفت. بنابراین پیشنهاد می­شود از آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در بهبود سلامت روان مادران وکاهش مشکلات برون­نمود کودکان استفاده گردد.
     
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: اختلالات رفتاري
دریافت: 1399/10/16 | ویرایش نهایی: 1400/1/29 | پذیرش: 1400/2/20 | انتشار: 1400/5/11 | انتشار الکترونیک: 1400/5/11

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.