جلد 1، شماره 161 - ( 2-1400 )                   شماره 161 صفحات 58-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirzapour H, Mostafa V, Hamidi O, Amerehei Borcheloei S. The Effectiveness of Pennsylvania Resilience Program on Mental Well-being and Academic Stress among Students with Visual Impairment in Tehran. J Except Educ. 2021; 1 (161) :45-58
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2231-fa.html
میرزاپور هادی، مصطفی وفا، حمیدی امید، آمره‌ئی برچلویی شهلا. اثربخشی برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر بهزیستی ذهنی و فشار روانی ناشی از انتظارات تحصیلی دانش آموزان با آسیب بینایی شهر تهران. تعلیم و تربیت استثنایی. 1400; 1 (161) :58-45

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2231-fa.html


1- دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2- دانشگاه شهید چمران اهواز ، o.hamidi@ymail.com
چکیده:   (1463 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر بهزیستی ذهنی )رضایت از زندگی
و عواطف مثبت-منفی( و فشار روانی ناشی از انتظارات تحصیلی دانش آموزان با آسیب بینایی شهر تهران انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با آزمون پیگیری بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر
را کلیه ی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی اول ) 12 - 15 سال( دارای آسیب بینایی مجتمع آموزشی شهید محبی شهر
تهران در سال 1397 تشکیل دادند که به شیوه ی غیرتصادفی انتخاب شدند. تعداد 32 نفر از دانش آموزان با آسیب بینایی
این آموزشگاه، به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه )هر گروه 16 نفر( گمارده شدند. سپس
برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا در قالب 7 جلسه، هر هفته دو جلسه به صورت گروهی به گروه آزمایشی آموزش داده شد.
برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس عواطف مثبت-منفی، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس فشار روانی ناشی از انتظارات
تحصیلی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری SPSS23 استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا به صورت معناداری موجب افزایش رضایت از زندگی
و عواطف مثبت و نیز موجب کاهش میزان عواطف منفی و فشار روانی تحصیلی در گروه آزمایشی گردید ) 01 / p> 0 (. این
نتایج در دوره ی پیگیری نیز حفظ شد ) 01 / .)p> 0
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر بهزیستی ذهنی و فشار روانی
تحصیلی دانش آموزان با آسیب بینایی مؤثر است.
 
متن کامل [PDF 314 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آسیب دیده بینایی
دریافت: 1399/7/26 | ویرایش نهایی: 1400/7/30 | پذیرش: 1399/10/28 | انتشار: 1400/5/11 | انتشار الکترونیک: 1400/5/11

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.