پیام خود را بنویسید


پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

آیا مجله بابت چاپ مقالات از نویسنده هزینه ای را دریافت می کند؟


خير . هزینه ای دریافت نمی شود


1394/12/9 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید