پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

آيا مقالات را مي توان از طريق ايميل يا پست ارسال نمود؟


خير . ارسال مقالات فقط از طريق سامانه مقدور مي باشد


۱۳۹۴/۱۲/۹ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید