جلد 3، شماره 125 - ( 5-1393 )                   شماره 125 صفحات 31-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استثنایی شهر تهران ، leilafayazi@rocketmail.com
2- استادیاردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (8627 مشاهده)
زمینه و هدف: نقایص زبانی و ارتباطی، همچنین مشکلاتی در برتری طرفی اندام‌هادر اختلال اتیسم می‌تواند با سن افراد اتیستیک مرتبط باشند. هدف این پژوهش بررسی برتری طرفی اندامها و عملکردارتباطی در دانش آموزان مبتلا به اتیسم در ارتباط با سن آنها می‌باشد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع مقطعی مقایسه‏ای است و 40 دانش آموز مبتلا به اتیسم با میانگین سنی ده سال و 8ماه (انحراف استاندارد2سال و 5ماه) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی ارزیابی عملکردارتباطی و چک لیست مشاهده‌ای ارزیابی برتری طرفی اندام‌ها برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید و افراد مورد مطالعه در دو گروه یک سو توان و دو سوتوان و همچنین از نظر سنی در دو گروه کمتر از 13 سال و 13سال و بیشتر قرار گرفتند .جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون Friedman k2و آزمون (independent samples t- test ) T-testاستفاده شد. یافته ها: مقایسه دانش آموزان اتیستیک در دو گروه سنی کمتر و بیشتر از 13 سال نشان داد ، در گروه سنی 13سال و بالای آن گرایش به یک سوتوانی در دو اندام دست و گوش بیشتر است (p<0.05)ولی در دو اندام پا و چشم تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (p>0.05). داشتن عملکردارتباطی بهتر در گروه سنی 13سال و بالای آن ، مشهود است ( (p<0.05. نتیجه گیری: می توان به اقدامات توانبخشی درتثبیت برتری طرفی اندام ها به ویژه در سنین پایین تر ،در جهت ایجاد زمینه لازم برای بهبود قابلیت‌های زبانی و ایفای نقش ارتباطی بهتر، اهمیت و اولویت داد.
واژه‌های کلیدی: اتیسم، برتری طرفی، عملکردارتباطی، سن
متن کامل [PDF 240 kb]   (3382 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: عمومي
دریافت: 1392/7/29 | ویرایش نهایی: 1393/9/23 | پذیرش: 1392/9/30 | انتشار: 1393/4/16 | انتشار الکترونیک: 1393/4/16