برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (33100 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (17928 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (16671 دریافت)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (14892 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (13919 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (11102 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (10522 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (10182 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (9578 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (9021 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (8986 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (8980 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (8669 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (8254 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (8139 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (8113 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (7896 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (7702 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (7694 دریافت)
خانواده و کودک با نیاز ویژه (تبیین نقش قبل از تولد و بعد از تولد) (7617 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (7497 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (7214 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (6938 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (6772 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (6699 دریافت)
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی (6449 دریافت)
روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود (6299 دریافت)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (6129 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (5917 دریافت)
نقش هنر درمانی در سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری (5667 دریافت)
پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی (5552 دریافت)
نقش بازی‌های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری ‌ـ ‌تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری (5371 دریافت)
بررسی و شناسایی مهارت‌های موردنیاز برای آمادگی شغلی دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی در دوره پیش‌حرفه‌ای (5331 دریافت)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (5263 دریافت)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (5183 دریافت)
اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال سلوک (5115 دریافت)
بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه (5017 دریافت)
بررسی مولفه های روان نژندی در والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و عادی شهر تبریز (4986 دریافت)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (4874 دریافت)
آموزش پاسخ محور (PRT) در کودکان با اختلال طیف اتیسم (4795 دریافت)
بررسی تحول تعریف‌ نارسایی هوشی و تفاوت آن در نسخه چهارم و پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (4755 دریافت)
تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان (4700 دریافت)
مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج (4696 دریافت)
مشکلات حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی و راهبردهای درمانی (4647 دریافت)
نورون های آینه ای و نقش آن درتقلید و نظریه ی ذهن در کودکان طیف اتیسم (4644 دریافت)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (4592 دریافت)
مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (4564 دریافت)
مقایسه سلامت روان مادران دارای کودکان با و بدون اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (4524 دریافت)
الگوی برنامه درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه‌ای (4427 دریافت)
آشنایی با فنیل کتونوری (4365 دریافت)
جمع کل آمار: 866548