برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (19672 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (12471 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (11758 دریافت)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (11204 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (11007 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (8973 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (8906 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (8512 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (7682 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (7307 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (7175 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (6860 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (6816 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (6720 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (6717 دریافت)
خانواده و کودک با نیاز ویژه (تبیین نقش قبل از تولد و بعد از تولد) (6593 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (6413 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (6310 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (6256 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (6134 دریافت)
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی (6048 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (5996 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (5947 دریافت)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (5582 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (5325 دریافت)
پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی (5141 دریافت)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (4980 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (4936 دریافت)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (4767 دریافت)
بررسی مولفه های روان نژندی در والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و عادی شهر تبریز (4664 دریافت)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (4623 دریافت)
اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال سلوک (4583 دریافت)
نقش هنر درمانی در سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری (4563 دریافت)
بررسی و شناسایی مهارت‌های موردنیاز برای آمادگی شغلی دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی در دوره پیش‌حرفه‌ای (4526 دریافت)
نقش بازی‌های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری ‌ـ ‌تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری (4480 دریافت)
مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج (4472 دریافت)
تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان (4460 دریافت)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (4377 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (4342 دریافت)
مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (4239 دریافت)
بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه (4234 دریافت)
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (3994 دریافت)
مقایسه سلامت روان مادران دارای کودکان با و بدون اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (3907 دریافت)
مشکلات حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی و راهبردهای درمانی (3782 دریافت)
مقایسه سبک فرزندپروری و سلامت عمومی در والدین دارای فرزند ناشنوا و کم‌توان ذهنی (3753 دریافت)
رابطه بین منبع کنترل و تنیدگی شغلی با رضایت شغلی در معلمان و کارکنان مدارس استثنایی (3752 دریافت)
آمادگی جسمانی وابسته به سلامت در دانش آموزان کم توان ذهنی (3674 دریافت)
بررسی تحول تعریف‌ نارسایی هوشی و تفاوت آن در نسخه چهارم و پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (3672 دریافت)
نورون های آینه ای و نقش آن درتقلید و نظریه ی ذهن در کودکان طیف اتیسم (3640 دریافت)
تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد ادراک بصری ـ حرکتی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر شیراز (3627 دریافت)
جمع کل آمار: 694903