برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نکته‌های کاربردی برای آموزش ‌دانش‌آموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته) (25014 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر (14004 دریافت)
املا و نظام نوشتاری زبان فارسی (13872 دریافت)
بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال (12337 دریافت)
ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان (12292 دریافت)
روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی (9356 دریافت)
آموزش فراگیر : وضعیت موجود و مطلوب (9201 دریافت)
تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی (8851 دریافت)
بررسی چگونگی تعامل اولیا، معلمان، دانش آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت­ تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی (8052 دریافت)
رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان (7739 دریافت)
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی (7638 دریافت)
اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد (7435 دریافت)
ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن (نقدی بر پیشنهادات (DSM- 5) برای این اختلال) (7351 دریافت)
کودکان استثنایی و چالش‌های مادران (7178 دریافت)
نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله‌ای، اختلال سلوک و ویژگی های جامعه ستیزی (7141 دریافت)
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و آسیب‌دیده شنوایی (7039 دریافت)
خانواده و کودک با نیاز ویژه (تبیین نقش قبل از تولد و بعد از تولد) (6860 دریافت)
بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم (6853 دریافت)
از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی (6692 دریافت)
روش‌های ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (6601 دریافت)
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (6457 دریافت)
بررسی تراتوژن‏ های مهم اثرگذار بر رشد رویان (6457 دریافت)
نقش سبک فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی (6267 دریافت)
اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی (6176 دریافت)
شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه (5744 دریافت)
پیش بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی (5249 دریافت)
مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان (5239 دریافت)
دانش‌آموزان دیرآموز: ارزیابی پویا، ویژگی‌ها، شناسایی، شیوه‌های تدریس و بهبود ظرفیت یادگیری (5123 دریافت)
بررسی اثر آموزش از طریق محتوای الکترونیکی (چند رسانه های آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم دانش آموزان دختر آسیب دیده شنوایی (5050 دریافت)
بررسی تحلیلی اختلال طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (5007 دریافت)
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا (4968 دریافت)
نقش هنر درمانی در سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری (4890 دریافت)
بررسی مولفه های روان نژندی در والدین کودکان اتیسم، کم توان ذهنی و عادی شهر تبریز (4787 دریافت)
بررسی و شناسایی مهارت‌های موردنیاز برای آمادگی شغلی دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی در دوره پیش‌حرفه‌ای (4760 دریافت)
اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال سلوک (4752 دریافت)
نقش بازی‌های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری ‌ـ ‌تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری (4733 دریافت)
مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان (4689 دریافت)
تأثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی دانش آموزان نارساخوان (4545 دریافت)
مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج (4528 دریافت)
بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه (4466 دریافت)
بررسی مقایسه ای رابطه بین سبک زندگی و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند (4437 دریافت)
مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (4320 دریافت)
بررسی تحول تعریف‌ نارسایی هوشی و تفاوت آن در نسخه چهارم و پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (4085 دریافت)
مشکلات حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی و راهبردهای درمانی (4059 دریافت)
روایی همزمان نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد - بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در ‏کودکان ناتوان یادگیری (4057 دریافت)
مقایسه سلامت روان مادران دارای کودکان با و بدون اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی (4030 دریافت)
نورون های آینه ای و نقش آن درتقلید و نظریه ی ذهن در کودکان طیف اتیسم (3969 دریافت)
آموزش پاسخ محور (PRT) در کودکان با اختلال طیف اتیسم (3912 دریافت)
الگوی برنامه درسی پودمانی بر پایه استاندارد شایستگی حرفه‌ای (3816 دریافت)
رابطه بین منبع کنترل و تنیدگی شغلی با رضایت شغلی در معلمان و کارکنان مدارس استثنایی (3816 دریافت)
جمع کل آمار: 745549