نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم)- اخبار
فراخوان مقاله فراخوان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/24 | 

فراخوان مقاله ویژۀ اختلال‌های رفتاری-هیجانی تا دهم بهمن‌ماه تمدید شد.فراخوان مقاله ویژه توانبخشی دانش آموزان استثنایی (تمدید شد)
فراخوان مقاله ویژه دانش آموزان با آسیب بینایی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم):
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.48.fa
برگشت به اصل مطلب