نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم)- اخبار
انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/28 |  نویسنده: ایمانی مهر | 

انتشار الکترونیک شماره 137 نشریه تعلیم و تربیت استثنایی انجام شد. علاقمندان جهت مطالعه مقالات می توانند به بخش آرشیو (شماره های نشریه) مراجعه کنند 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم):
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب