نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم)- اخبار
انتشار الکترونیک مقالات از شماره 109 تا کنون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/23 | 
مقالات این نشریه از شماره 109 بر روی این پایگاه نمایه شده است.
برای مشاهده این مقالات می توانید به قسمت آرشیو مقالات مراجعه کنید 
این شماره های نشریه بر روی پایگاه ISC (ایران ژورنال) نیز نمایه سازی شد. 
بدینوسیله از تمامی کاربران این پایگاه که مقالاتشان در شماره های پیش از 109 این نشریه به چاپ رسیده است دعوت می شود 
نسبت به ارسال فایل و اطلاعات مقاله چاپ شده قبلی خود برای به روز رسانی مقالات این پایگاه اقدام کنند 
*** توجه ***  
حتما در بخش توضیحات و سطر اول فایل Word‌مقاله درج شود که این مقاله در شماره ... این نشریه به چاپ رسیده است
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم):
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب