نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- اخبار نشریه
دریافت اطلاعات مقالات من

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۶ | 

در صورتی که هر فردی بخواهد از وضعیت مقالات ارسال شده با نام خود (به عنوان ارسال کننده یا هر یک از نویسندگان) اطلاع پیدا کند می تواند پست الکترونیک خود را توسط بخش "دریافت اطلاعات مقالات من" به برنامه بدهد. برنامه به صورت خودکار فهرست مقالات ایشان را استخراج کرده و ایمیل می کند. (هر مقاله ای با هر وضعیتی در فهرست ارسال خواهد شد)

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.20.fa
برگشت به اصل مطلب