نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- درباره نشریه
تعلیم و تربیت استثنایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

Journal of Exceptional Education


   با پیشرفت سریع علوم و نیز گسترش وسایل ارتباط جمعی ، لزوم انتشار و توسعه نشریات تخصصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. فعال شدن مراکز علمی و پژوهشی و افراد علاقمند در آن حوزه ها از یک طرف و نیاز دست اندرکاران حوزه های مختلف به مطالب علمی و جدید از طرف دیگر، مستلزم آن است تا از طریق نشریات و مجلات تخصصی و علمی، بستر لازم برای اطلاع رسانی مناسب فراهم گردد. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی به عنوان یک نشریه تخصصی می تواند ضمن برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان، پاسخگوی بخشی از نیازهای علمی و آموزشی معلمان، اولیا و علاقمندان به حیطه روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی باشد. 

   این نشریه،‌ از مهرماه سال 1392 ، مقالات را صرفاً از طریق همین سامانه دریافت و مورد بررسی قرار خواهد داد. لذا نویسندگان گرامی، ‌پس از عضویت در این پایگاه می توانند نسبت به ارسال مقاله اقدام و نتیجه پذیرش مقاله را نیز از همین طریق پیگیری نمایند. بدیهی است از این تاریخ ، مقالات از راه های دیگر از قبیل ایمیل ، مراجعه حضوری و ... دریافت نخواهد شد.

صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

مدیرمسئول: دکتر مجید قدمی

سردبیر: دکتر داریوش فرهود

مدیر داخلی: محسن غفوریان

کارشناس نشریه علمی و مدیر پایگاه: محمد نیک افروز

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب