Close

Logo

نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم)

هیئت تحریریه
دکتر گیتا موللی
مدرک یا رتبهدکترا
پست سازمانیدانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آخرین بروزرسانی1399/6/31

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: