Close

Logo

نشریه تعلیم و تربیت استثنایی

آقای پروفسور داریوش فرهود
مدرک یا رتبهدکترا
رشته تحصیلی پروفسور ژنتیک پزشکی
پست سازمانیسردبیر
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۱۳

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: