پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی
غلامعلی افروز، حسین تقی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه سیالی کلامی آوایی و معنایی در دانش آموزان نارساخوان
سمیه نظری ، حیدر سیاحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر روش مداخله ای تحریک حسی و حرکتی بر میزان هماهنگی حرکتی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی
علی اصغر دادمهر ، مختار ملک پور، امیر قمرانی، سمیه رحیم زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان
مرضیه کامیابی ، سعید تیموری، علی مشهدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر آموزش با شیوه بداهه پردازی بر مهارت های نگارشی کودکان آسیب دیده شنوایی
مرتضی علیخانی ، صابره بذرافشان، داریوش نوروزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ویژگی های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد فناوری‌های کمکی رایانه‌ای برای دانش‌آموزان کم‌بینا در فرایند یاددهی - یادگیری
خانم سونیا موسی رمضانی ، خانم الهه ولایتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue