جلد 1، شماره 150 - ( 2-1397 )                   شماره 150 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، saramhasti@yahoo.com
چکیده:   (603 مشاهده)
مطالعات نشان داده‌اند که افراد نابینا در انجام وظایف شنوایی، لمسی و شیمیایی خاص بهتر عمل می‌کنند. با این حال، مطالعات اندکی در مطالعه مشابه، افراد نابینا و بینا را در مقایسه با کودکان بیش فعال در حالت‌های مختلف حسی، شناختی ارزیابی کرده اند. این تحقیق به منظور مقایسه فراشناخت کودکان بیش فعال وکم توجه، نابینا و کودکان عادی شهرستان اهواز صورت پذیرفت. در پژوهش حاضر از روش علی-مقایسه‌ای استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه کودکان شهرستان اهواز درسال 95 بودند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. کودکان حاضر در این تحقیق60 نفر بودند که 30 نفرعادی و 15 نفر دارای اختلال نابینایی و 15نفر نیز بیش فعال می‌باشند. انجام تحقیق به صورت میدانی و با مراجعه به مدارس عادی و کودکان استثنایی شهرستان اهواز صورت گرفت. در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری و مقایسه متغیرهای مورد نظر، از پرسشنامه‌ی فراشناخت کودکان اسپرلینگ استفاده شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار 23SPSS استفاده شده است. یافته های توصیفی شامل محاسبه ی فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار، و تحلیل واریانس تک متغیره مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها نشانگر آن است که از نظر فراشناخت بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شد، یعنی میزان فراشناخت کودکان نابینا و نیز کودکان بیش فعال با کودکان عادی با هم متفاوت بود. به طور کلی تأثیر فراشناخت در ادراک فرد از توانایی‌های خود با تداوم آسیب‌شناسی روانی را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین باید در این راستا تلاش نمود تا هر چه بیشتر در آموزشگاه‌ها کارکرد فراشناخت و ابعاد آن را در پیشبرد اهداف آموزشی و سلامت روان و آسیب شناسی روانی کودکان عادی و خاص به کار گرفت.
متن کامل [PDF 220 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: يادگيري
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۹ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۵/۲۹