جلد 2، شماره 151 - ( 4-1397 )                   شماره 151 صفحات 51-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه عالمه طباطبایی ، www.akram_rahmani72@yahoo.com
2- دانشگاه کاشان
چکیده:   (1608 مشاهده)
زمینه و هدف: کم توان ذهنی، یکی از متداول‌ترین معلولیت‌های ذهنی است که حدود ۳ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این کودکان دارای مشکلات تحصیلی و ارتباطی می باشند. شناسایی مشکلات آنان و عوامل مرتبط با آن و در نظر گرفتن مداخله‌های آموزشی می‌تواند در حمایت و راهنمایی این کودکان و خانواده‌های‌شان مفید باشد. هدف از  پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی مراکز آموزشی شهر لردگان تشکیل می‌ دهند، که به روش در دسترس یک کلاس 10 نفره برای گروه کنترل و یک کلاس  10 نفره به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. در نهایت روش مونته سوری به مدت سه ماه بر روی دانش آموزان گروه آزمایش اجرا و گروه کنترل در معرض آموزش سنتی قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها در پژوهش حاضر آزمون محقق ساخته مهارت ریاضی  و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (1990)بود.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی(p<0/002 )و رشد مهارت های ارتباطی(p<0/001) در دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر معنی داری دارد.
نتیج
ه گیری: آمــوزش به شیوه ماریا مونته سوری بــر یادگیری مفاهیم ریاضی و رشد مهارت های ارتباطی کودکان کم توان ذهنی تاثیــر مثبت دارد.
 
متن کامل [PDF 199 kb]   (1020 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: كم توان ذهني
دریافت: 1396/8/14 | ویرایش نهایی: 1398/7/30 | پذیرش: 1397/2/26 | انتشار: 1397/10/21 | انتشار الکترونیک: 1397/10/21